Κατηγορίες Φυτών

Εγχώρια φυτά

Επιλέγουμε καταξιωμένους παραγωγούς που γνωρίζουμε την αγάπη τους και την αφοσίωση τους  γι’  αυτά.

Εισαγόμενα Φυτά

Προσφέρονται από αξιόπιστους καλλιεργητές εξειδικευμένους στην παραγωγή ξεχωριστών ανθεκτικών καλλωπιστικών θάμνων και δένδρων.

Όπως και οι άνθρωποι,

 έτσι και τα ποώδη φυτά, οι θάμνοι και τα δέντρα διαφέρουν μεταξύ τους. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, έχουν και διαφορετικές ανάγκες, αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα. Επίσης, έχουν διαφορετική χρήση και αντοχή! Γνωρίζοντας αυτές τις πληροφορίες, ακόμη και εκείνοι που δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με τα φυτά, μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα – σύμφωνα πάντα με τις προτιμήσεις τους αλλά και με τις δυνατότητες του κάθε φυτού! Υπάρχουν φυτά που προορίζονται αποκλειστικά για φύτευση σε γλάστρα ή χώμα, όπως φυσικά και φυτά εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων. Τα τελευταία είναι σαφώς λιγότερο ανθεκτικά στο φως ή ακόμα και το ημίφως.

Καθώς τα φυτά

είναι ζωντανοί οργανισμοί, είναι απαιτητική η ανάγκη να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Αν μάλιστα τα μεταχειριστούμε και με τον κατάλληλο τρόπο, θα πετύχουμε την τελειότερη ανάπτυξή τους, για όλο τον κύκλο της ζωής τους. Συνεπώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη γνώσης σχετικά με την ιδιαίτερη μεταχείρηση κάθε φυτού – θάμνου – πόας ή δέντρου, όσον αφορά στην καλλιέργεια και την ανάπτυξή του.